Forsiden > Pedagogikk og språk > Kulbrandstad, L.I. m.fl.: Tekstsamtaler

Klikk for større bilde

Kulbrandstad, L.I. m.fl.: Tekstsamtaler
Arbeid med lesing, skriving og litteratur i ungdomstrinnets norskfag - slik lærere ser det


Kr 340,00
Beskrivelse
Tekstsamtaler
Arbeid med lesing, skriving og litteratur i ungdomstrinnets norskfag - slik lærere ser det


Tekstsamtaler handler om ungdomstrinnets norskfag og om det å være lærer i norsk på dette trinnet. Ti norsklærere ble utfordret til å velge en skjønnlitterær tekst som hadde fungert godt i klassen. Gjennom ti intervjuer - tekstsamtaler - reflekterer lærerne over hvilke erfaringer lærerne har med lese- og skriveopplæring, L97-planens forfatterkanon, IKT, prosjektarbeid og med nye rolleforventninger til lærere og elever.

De fire forfatterne, Lise Iversen Kulbrandstad, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Tove Sommervold, og Eva Marie Syversen, arbeider med lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark. Boka bygger på deres felles forskningsprosjekt "Norskfaget på ungdomstrinnet etter L97".


Oplandske Bokforlag 2005
ISBN: 82-7518-118-6
230 sider