Forsiden > Pedagogikk og språk > Østerud, Per og Johnsen, Jan (red.): Leve skolen

Klikk for større bilde

Østerud, Per og Johnsen, Jan (red.): Leve skolen
Enhetsskolen i et kulturkritisk perspektiv


Kr 320,00
Beskrivelse
Leve skolen
Enhetsskolen i et kulturkritisk perspektiv


Står vi ved et skolepolitisk veiskille?
Er enhetsskolen ønskelig og mulig?
Kan vi i norsk skole unngå splittelse etter sosiale og etniske skillelinjer?Ser vi konturene av en ny felles flerkulturell skole?

Kan fagligheten og kunnskapskravene styrkes uten at omsorgsoppgavene tapes av syne?
Kan vi tenke oss en framtidsrettet skole som stiller store faglige krav, åpner for mangfoldet, gir autoriteten tilbake til læreren og bygger på enhetsskolens fellesskapsideologi?
Vil dette være en ny, tredje vei i kampen for en bedre skole?

Slike spørsmål blir drøftet i denne boka som består av 18 artikler. Forfatterne har bred kompetanse fra ulike felt som spenner over grunnskole, videregående skole, høyskole, universitetet og skoleadministrasjon:
Phillip Dammen, Inge Eidsvåg, Thor Ola Engen, Kjell Gjerdsbakk, Sigurd Haga, Helga Hjetland, Sylvi Stenersen Hovdenak, Jan Johnsen, Gustav E.Karlsen, Arne Martin Klausen, Arnulf Kolstad, Inger-Lise Lien, Thomas Nordahl, Jon Severud, Karl Jan Solstad, Anne Synnøve Steinset, Unn Stålsett, Per Østerud, Svein Østerud.

Oplandske Bokforlag 2004
ISBN: 978-82-7518-109-7
292 sider