Tor Jonsson-jubileum


Eit ord er eit under Tekster i samling 

Boka er redigert av Håvard Teigen og har forord av Jon Fosse.
I samband med 100-årsjubilleet for Tor Jonsson gir vi i samarbeid med Tor Jonsson-laget ut Eit ord er eit under Tekster i samling. Det er i hovudsak prosatekstene til Tor Jonsson som er med i boka. Han kalla sjølv tekstene sine "nesler", og i dag brenn dei sterkare enn nokon sinne.
 

Andre utgivelser i høst

Ulikhet og fellesskap
Barnehagene vil i økende grad bli steder der barn og voksne fra mange land, kulturer og miljøer leker, lærer og gjør erfaringer sammen. Denne boka tar opp pedagogiske utfordringer og muligheter som dette skaper, og den løfter spesielt fram hvordan man kan bruke språklig og kulturelt mangfold når barn leker og lærer i barnehagen.

Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord 
Denne boka utvider og utfordrer den etablerte forskningen om idrettens kulturelle betydning i Norge, ikke minst ved å inkludere også idrettens relasjon til ulike etniske identiteter. 

Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling
Skolens bok
Hvordan utvikle et læringsfellesskap hvor både elever, lærere og ledere er aktive bidragsytere? Det er noe av det Roald Jensen har forsket på og som han ut fra sin forskning forsøker å svare på. 

Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere i Norge
Eksempler på erfaringer med norskopplæring for voksne innvandrere.