Lærerutdanning på Hamar i 150 år

Med to bøker markeres det at det har vært lærerutdanning på Hamar i 150 år.


Fra seminar til universitet
Denne boka forteller om lærerutdanningen på Hamar fra det startet som Hamar stiftsseminar i 1867, til det i dag er en del av Høgskolen i Innlandet, en institusjon med ambisjoner om å bli universitet.

Tidssignaler – lærerutdanningsfag i utvikling
Dette er en artikkelsamling der fagfolk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er blitt invitert til å reflektere over både tradisjoner og nyere tendenser innen fagene de underviser og forsker i, samt til å se på lærerutdanningsinstitusjonen i et historisk perspektiv.