Poetisk vår på Oplandske Bokforlag med fleire bøker om diktlesing og diktarar

 
Meg kan ingen grava ned. Artiklar om Tor Jonsson
Ny bok om Tor Jonsson i samband med 100-årsjubileet. I fjor kom boka Eit ord er eit under. Tekster i samling, med tekster av Tor Jonsson. Boka som blir utgitt nå, Meg kan ingen grava ned. Artiklar om Tor Jonsson, er om forfattaren.
Boka inneheld 18 artiklar om Tor Jonsson og ulike sider ved livet og forfattarskapen hans. Håvard Teigen og Svein Johs Ottesen har redigert boka.
 
Papirets flate med teikn. Lesingar i den norske lyrikkens kanon
Ole Karlsen har gitt ut ei rad artiklar og bøker om norsk og nordisk lyrikk. I denne boka tar han opp nokre få grunnspørsmål knytt til lesing av lyrikk: Kva er eit lyrisk dikt? Kva er eit langdikt? Finst det lyriske andre stader enn i lyrikken? Kva er arbeidarlyrikk? Kva er relasjonen mellom biletkunst og lyrisk dikting?

Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap
I antologien Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap blir ulike sider av hennes forfatterskap presentert gjennom essays og vitenskapelige artikler skrevet av framtredende forfatterkolleger og poesiforskere fra Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Forsström.