Nye bøker - våren 2017
 

Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap
I antologien Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap blir ulike sider av hennes forfatterskap presentert gjennom essays og vitenskapelige artikler skrevet av framtredende forfatterkolleger og poesiforskere fra Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Forsström.

Innovasjon i fragmenterte næringer
Fraværet av industriell eller geografisk konsentrasjon omtales ofte som fragmen­tering, og sentrale næringsgrener i Innlandet kjennetegnes av en slik fragmentering. Denne boka presenterer nye forskningsarbeider om innovasjon i slike næringsgrener, med eksempel fra reiselivsnæringen og skogbaserte næringer.