Nye utgivelser 

Fyrtårn for kunnskap og innovasjon Fra Høgskolen i Gjøvik til NTNU 1994-2016
Fyrtårn for kunnskap og innovasjon er en historisk fortelling om Høgskolen i Gjøvik fra etableringen i 1994 til fusjonen med NTNU fra 2016, starten på en ny epoke for studiemiljøet på Kallerud.

Den moderne telemarksbølgen
Denne boka tar for seg telemarkskjøring slik den utviklet seg i Norge på 1980- og 1990-tallet. Den viser hvordan telemark oppsto som sosialt fenomen i USA på 1970-tallet og kom til å dominere i mange norske skibakker noen tiår framover, før det ser ut til at bølgen mer eller mindre ebbet ut utover 2000-tallet.

Bak kamera. Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv

Artiklene i denne boka dreier blikket vekk fra skjermene og fokuserer på hva som foregår bak kameraene i norske film- og TV-produksjonsmiljøer. Artiklene gir ny kunnskap om virksomheten bak kamera, en kunnskap som er viktig for å forstå de endringer som har skjedd og som stadig skjer i norsk film- og TV-bransje.