Fra antimilitarist til forsvarsmininster. Fredrik Monsen og 1930-tallet
I mellomkrigstiden var Fredrik Monsen Arbeiderpartiets ledende forsvarspolitiker på Stortinget. I denne boka følger forfatteren Vidar Eng den interessante utviklingen i Monsens forsvarspolitiske syn fra å være forsvarsfiende til å bli forsvarsvenn. 
Fredrik Monsen var også en aktiv engasjert lokalpolitiker på Hamar, noe det også blir gitt et bilde av i boka.